Chat Hỗ Trợ
Chat Ngay
Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt

Rút hết tiền xong chuyển qua DoiTheMmo.Vn sài nha mọi người, vẫn do Quang Linh quản lí nên yên tâm sử dụng, chiết khấu ngon hơn + rút tiền không lỗi, không delay như hiện tại

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 17.9% 16.9% 17.9% 17.3% 17.3% 17.5% 19.7% 19.7% 19.7%
Vip (Pr Dc247) 17.7% 16.7% 17.7% 17.1% 17.1% 17.3% 19.5% 19.5% 19.5%
Web Con 16.7% 15.7% 16.7% 16.1% 16.1% 16.3% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Vip (Pr Dc247) 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%
Web Con 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 18% 18% 18% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Vip (Pr Dc247) 18% 18% 18% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
Web Con 16.5% 16.5% 16.5% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành Viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Vip (Pr Dc247) 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%
Web Con 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Vip (Pr Dc247) 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Web Con 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành Viên 20% 20% 20% 20% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 31%
Vip (Pr Dc247) 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 18.1% 31%
Web Con 18% 18% 18% 18% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 16.3% 31%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành Viên 21% 21% 15% 15% 15%
Vip (Pr Dc247) 20.8% 20.8% 14.8% 14.8% 14.8%
Web Con 19% 19% 13% 13% 13%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ
Thành Viên 16.3% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Vip (Pr Dc247) 16.1% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%
Web Con 14.3% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Mua Mã Thẻ Rẻ Hơn 10%
- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau hoặc ib Chat để nhanh hơn
- Kết nối API mua thẻ cào : BẤM ĐÂY